eJustice

KËRKO ORARIN E GJYKIMEVE

Plotëso njërën nga fushat apo të gjitha për të gjeneruar rezultatin e dëshiruar.

X

Seancat dëgjimore

REZULTATET E KERKIMIT
 • Gjykata
 • Vendi
 • Numri i rastit

 • Vepra / Objekti i kontekstit

 • Data/Ora

 • Gjykatësi

 • <%seanc.gjykata.name%>

  <%seanc.gjykata.name%>

 • <%seanc.city.name%>

 • <%seanc.numri_i_lendes%>

 • <%seanc.vepra%>

 • <% seanc.data_seances %> | <%seanc.ora | date : 'H:mm'%>

 • <%seanc.gjykatesi.name%>

  i

Duke kërkuar...

Nuk egziston