eJustice

INFORMACIONE RRETH GJYKATAVE

Sistemi gjyqësor i Kosovës përbëhet nga gjykatat themelore, gjykata e apelit, dhe gjykata supreme. Në Kosovë që nga viti 2013, pas riformimit të sistemit gjyqësor, janë 7 gjykata themelore: në Prizren, Gjakovë, Prishtinë, Pejë, Ferizaj, Gjilan, dhe Mitrovicë. Gjykata e Apelit dhe Supreme janë në Prishtinë. Më poshtë mund të gjeni spjegime më të detajuara për këto.

Gjykatat Themelore

Gjykata e Apelit

Gjykata Supreme